Att ha funderingar om IT- och digitalkompetens del II

Intressantast i Kairos futures rapport kanske är den skepsis som eleverna verkar visa till IT i undervisningen. Vad kan det bero på och vad står det för? Detta kan jag ju bara spekulera om och rapporten ger inte särskilt många svar utan konstaterar mer ett faktum. Kanske står det för att eleverna faktiskt inte har sett några bra exempel på hur digitala verktyg bidrar till bättre undervisning, de kanske inte har sett några exempel alls.

Mest fundersam blir jag när jag får höra historier om ungdomar som inte har tillgång eller i alla fall väldigt begränsad tillgång till datorer i sina skolor men som hemma lever tätt, tätt med datorn, surfplattan och inte minst mobilen. De till och med gör sina läxor med hjälp av tekniken men lämnar sedan ironiskt in sina hemuppgifter på papper. Skolan blir en isolerad ö utan koppling till omvärlden, samhället eller den verklighet som vi alla befinner oss i dagligen. Är det konstigt att det finns viss skepsis hos elever om att använda IT i skolan, när de inte ser kopplingen mellan skola och IT? Tur är när dessa ungdomar har tillgång till teknik i sina hem men hur går det för dem som inte har samma möjligheter?

 

Att ha funderingar om IT-och digital kompetens del I

Så förstår man då att man har en omogen syn …. Det står klart när man läser Kairos futures senaste studie om IT- och digital kompetens i skolan. Intressant att reflektera kring är den klyfta i synen på IT i skolan som finns mellan ledning och klassrum som framkommer i studien. Påtagligt är att de som arbetar på ledningsnivå  – förvaltningschefer, rektorer; IT-strateger är i betydligt större utsträckning entusiastiska än vad lärare och elever är. Vad beror det här på? Och framför allt hur påverkar det skolan, undervisningen elevernas utbildning?

Kanske är det bilden av att tekniken på något sätt skulle kunna vara en quick fix för den problematik som skolan har, vad gäller elevers måluppfyllelse men kanske främst problematiken att möta samhällsutvecklingen, man pratar om framtiden men hur är det med nutiden? Kan det vara det faktum att det investeras i teknik men att lärare de som kan och ska utföra förändringarna, de som har möjligheten att verkligen göra något som betyder något för den enskilda eleven inte får tillräckligt stöd, utan lämnas ensamma med tekniken, Varsågod här får du en dator gör något fantastiskt!

Min bild av digital teknik i skolan är att det är egentligen ointressant. Inte ointressant som i att vi ska strunta i att satsa. Inte ointressant i den bemärkelsen att vi kan pytsa ut datorer, i-pads, mobiler, GPS:er, interaktiva skrivtavlor…. utan att faktiskt fundera på vad är det vi vill göra då??? Den pedagogiska tanken måste komma först, ibland kan det vara så att det är en penna eller en ask kritor som är det bästa verktyget. Men vi kan inte neka våra elever moderna viktiga arbetsverktyg som faktiskt är de som används i samhället på arbetsplatsen såväl som på fritiden.

Min bild är att skolan kan revolutioneras men det kräver inte bara kompetensutveckling av lärare och rektorer. Det krävs att lärare får stöd men också utmanas i sin roll, sitt uppdrag men också i sitt egna lärande. Alla kan lyckas i skolan med rätt stöd och rätt utmaningar.

 

 

Att ta förskolan in i 2000-talet

– Vad hände med prickarna då????
Det här är en bild från en friförskola, här arbetar vännen H. Vi var kollegor i kommunal verksamhet under många år. Osökt vandrade mina tankar till prickar  på golvet, sagostunder och flanellografer.

– Ska man ha ringsamtal ska man i alla fall sitta bekvämt sa H… och förresten välkommen in i 2000-talet ! och fick mig att känna mig stenåldersgammal och stockkonservativ.

Men bilden och samtalet väckte också funderingar kring vilka bilder vi har, hur vi förväntar oss att det ska se ut och hur det ska vara. Hur fast sitter traditioner och kulturer i våra väggar? Hur innovativa och kreativa är vi när vi planerar och tänker kring våra lärmiljöer? Väcker den här bilden direkt tanken aha det här är en förskolas rum för samling? Inte hos mig… men den väcker min nyfikenhet, vad är tanken, hur stödjer rummet, miljön barnets lärande och utveckling?