Att ha ett viktigt uppdrag!

Rektorer och lärare har ett gemensamt uppdrag att ” garantera elevens rätt till utbildning” men har olika roller. Lärare är ansvariga i undervisningen, för eleverna, för verksamheten och för att utveckla skolan, lärare leder elever. Rektor är pedagogisk ledare och ytterst ansvarig för hela verksamheten. Min övertygelse är att tillsammans kan rektorer och lärare hitta gemensamma vägar för att skapa de bästa pedagogiska förutsättningarna för våra elever, de förtjänar bara det allra bästa. Ibland har vi olika idéer om vad som är det bästa och ibland finns det olika förutsättningar att göra det allra bästa. Det är med lärare som med rektorer en del vågar, kan och vill andra inte…men det kan inte komma något positivt ur kulturer där de olika grupperna ständigt ifrågasätter varandra och gräver allt djupare diken. Goda pedagogiska diskussioner i alla sammanhang utvecklar verksamheten, rektorer och lärare samtidigt som det gynnar eleven i alla sammanhang.