Vad en blogg kan betyda!

I förberedelseklassen går våra nyanlända elever. Det är egentligen inte en klass utan en särskild undervisningsgrupp. Alla eleverna är inskrivna i sin egen klass som de tillhör och ska gå i så fort deras kunskaper är tillräckliga för att följa den ordinarie undervisningen.

I förberedelseklassen finns det barn i olika åldrar, som kommer från olika delar av världen, som talar olika språk. Någon har gått i skolan länge och är jätteduktig, någon har aldrig haft möjligheten att gå i skolan, någon kan massor av matte och någon kan läsa, någon älskar djur och någon vill gärna leka.

På Kronan använder vi oss av ”att skriva sig till läsning” som metod för skriv- och läsinlärning, i förberedelseklassen använder de sig av att ”skriva sig till svenska”. De använder sig av datorer som skrivverktyg och de har en blogg tillsammans fbkkronan.skolbloggen.se. Bloggen ger motivation att erövra och utveckla språket, den ger lust och glädje i lärandet inte bara i skolan utan även hemma.

Det allra mest fantastiska med att blogga är att man skriver för en mottagare, det blir lärande på riktigt.  fbkkronanbloggen är ett bra exempel på detta. Inte bara föräldrar, släkt och vänner här i Sverige kan följa elevernas skolvardag utan bloggen når även till släktingar och vänner i hemländerna.

Eleverna och deras lärare gör ett fantastiskt jobb men jag vill också framhålla den här tjejen som visade hur man bloggar, och som stödjer och stöttar i allt vårt utvecklingsarbete som har med IKT att göra.

Vill ni läsa mera om fbkbloggen så kan ni göra det här.

Skolans viktigaste uppdrag!!!

”Skolan är den bästa platsen i världen att träna sig på att stå ut med olikheter, att stå ut med olikheter är fundamentet i demokrati”

Skolan är full av oslipade diamanter,som behöver putsas mot varandra för att glimma och skina i sina vackraste färger, vassa kanter behöver slipas. Mötet är skolans viktigaste uppdrag så se till att mötas!!!!

Varför rektor?

Varför rektor? Jo för att det första på morgonen efter ett par dagar på konferensen Framtidens läromedel möts jag av det här i mailboxen:

”jag dikt.
vinden blåser.
himlen är blå.
rumden dåftar himel blå.
alt är nästan himel blå”
helsningar E
Blir alldeles varm i hjärtat och tänker att det är värt varenda minut jag lägger ner på att försöka göra grym skola. Våra elever är alldeles för viktiga för att gör något halvdant. De behöver och förtjänar bara det bästa!

Teachmeet i det lilla formatet

Dagen har varit kantad av goda möten, som fyllt mig med glädje, stolthet och inspiration. Det har varit kompetensutvecklingsdag och vi har mötts kring vår gemensamma arbetsmiljö, påbörjat vår arbete med att utarbeta en handlingsplan för utmaningar men främst för möjligheter i arbetsmiljön för elever såväl som lärare. Men det som imponerat mest under dagen var vårt egen lilla försiktiga version av Teachmeet som utvecklades till en riktig succé, ett skrytmöte utan dess like. Så imponerad av alla som bjudit så frikostigt på sina idéer, tips och tankar. Vi fick se prov på allt ifrån ”Att skriva sig till läsning”, Bornholmsmodellen, blogg och wikkis, mattespel som tränar förmågor, enkla metoder för att samla ihop eleverna på morgonen. Förutom att det var roligt och inspirerade tror jag att vi alla fick en ny syn på varandra och på vår verksamhet, en oerhört positiv sådan. Mod nämnde en pedagog och det får jag skriva under på… det visar på stort mod att visa vad man kan.