Alla ska med!

Skolans utvecklingsuppdrag är tydligt i gällande styrdokument inte minst i lgr-11 där det fått ett eget avsnitt. Skolledning och lärare ska ta ansvar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Hur utvecklar man då verksamheten i grunden, så att det påverkar kärnan – undervisningen? Så att eleverna upplever skolan som motiverande, lustfylld och meningsskapande,en grogrund för att kunna lyckas. Stora satsningar på digitala verktyg och 1-1 faller platt och ger inte de effekter som man förväntat, resultatet blir ofta dåtidens lärande lite effektivare. Föreläsningar och konsulter påverkar och inspirerar de redan visionära men ger inte den bredd och långsiktighet man förväntar.

Vad kännetecknar då skolor som utmärker sig för kontinuerlig utveckling över tid? I studien ”Att göra lika på olika sätt. En studie av sex särskilt utvecklingsbenägna skolor”  fann Scherp och Thelin att det som förenade skolorna var en variation av arbetssätt inom ramen av en pedagogisk helhetsidé som var vägledande för såväl vardagsarbetet som utvecklingen av verksamheten. Jag tror att just vardagsarbetet, är nyckeln till en lärande organisation och en verksamhet i utveckling. Jag tror att lärare måste mötas i öppna lärande samtal med varandra och med elever. Bland annat Hattie har i sina studier kommit fram till att elevresultaten förbättras avsevärt när lärarna beforskar och lär av sin vardagsverksamhet. Undervisningen och lärares undervisningsmönster påverkas främst av de egna erfarenheter och de samtal man har tillsammans med elever och kollegor kring dessa erfarenheter. Som skolledare är det mitt ansvar att se till att det inre utvecklingsarbetet får utrymme och fäste, genom att skapa arenor för meningsfulla möten och lärande samtal, att utmana, motivera, ge möjligheter och stöd till de som behöver. Alla ska lyckas i skolan.

 

2 reaktion på “Alla ska med!

  1. Mycket klokt skrivet, det är precis så jag tror det måste gå till. Det är det lilla i vardagsarbetet som ger det lärande samtal som sedan utvecklar. Du är en klok rektor. Glad att få arbeta med dig.

    • Tack detsamma! Om man ska nå alla gäller det att möta där de befinner sig. Det är kärnverksamheten och uppdraget som ska utvecklas, finns risk för kortsiktiga happenings om man inte utgår från det.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *