Elevrådet!

Morgonens energigivare var helt klart elevrådet, det levde jag på hela dagen. Vilken energi och vilken glädje att få representera sin klass, ha med sig synpunkter och frågor från klassrådet, sitta i konferensrummet och få ha möte med rektorn. De minsta studsade på stolarna av förväntan. En av de frågor jag brottats allra mest med har varit just elevinflytandet, hur kan vi få det att genomsyra hela vår verksamhet?  De demokratiska processerna är vi nog bra på att ”träna” men hur utvecklar man elevinflytande på riktigt? Hur får man klassråd och elevråd till att handla om mer än önskningar om bollar och hopprep? Uppdraget i styrdokumenten är tydliga och en grundförutsättning för att lyckas är att ha inflytande över sitt lärande och sin lärmiljö.

Idag tog vi ett första steg mot nya grepp för att utveckla elevernas möjligheter till inflytande, genom att faktiskt fråga eleverna ”Vad kan ni vara med och bestämma om så att Kronan blir en skola att längta till?” Det började lite trevande och skeptiskt när jag delade ut post-it lapparna (en analog corkboard) men sen satte fantasin igång och på tavlan växte en föreställningskarta fram över vad vi kan utveckla för att vår skola ska bli en plats att längta till. Kartan ska bli ett underlag för elevrådets fortsatta arbete men också ett arbetsmaterial för elever och lärare. Eleverna är en viktig resurs i skolutvecklingsarbetet, en sak är säker barn kan!!! Nästa steg i processen blir ett ”flippat” elevråd. Stora planer på gång!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *