Det är i klassrummet det händer!

Alltför ofta har stora digitala satsningar gjorts med förväntningar om att någon form av revolution ska ske. Men det enda som händer är att smartboardar används som dyra projektorer, apphysteri utan pedagogisk tanke, datorer fungerar som skrivmaskiner. Skolutveckling kommer inte utifrån, inte genom satsningar på ny teknik eller skolutvecklande konsulter.
Många lärare upplever att de lämnas ensamma med en diffus förväntan om att de borde göra något men vet nog inte riktigt vad. Visionerna och målbilderna måste finnas i den egna organisationen och ägas av de som ska förverkliga dem, tillsammans med de som ska leda och skapa förutsättningar.

För mig är klassrummet inte en fysisk plats utan en bild av skolans inre arbete. En bild av det viktiga som sker i undervisningen i lärarens möte med eleven och elevernas möte med varandra. Det är i klassrummet det måste hända, förändring och utveckling, det är där förändringsarbetet betyder något för den enskilda eleven. Forskning kring framgångsfaktorer i undervisningen visar på att i särklass största betydelsen för elevernas resultat är en bra lärare. En lärare med förmåga och engagemang att skapa goda relationer, som har höga förväntningar, som kan skapa struktur i undervisningen och har ett formativt förhållningssätt.

Yttre krafter som processtöd, handledning,föreläsningar forskning och sociala medier kan ge inspiration, stöd och hjälp, fungera som katalysatorer, det kan ge ny kraft och fart men det måste bottna i det egna ”tänket”, de egna bilderna. Skolledare och lärare är förändringsagenter i sin egen verksamhet, de är de som måste göra verkstad. För det är i klassrummet det händer!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *