Omdefinierad rektor

Digitala resurser och sociala medier har gett mig helt nya möjligheter och helt nya arenor att bedriva skolutveckling. Möjligheterna blir fler och mer spännande för varje dag. De tar inte tid, de ger tid och framförallt ger de energi att utveckla skolan och uppdraget.

Förebildlighet i mina ledarhandlingar är en förutsättning för förändring. Om man vill förändra elevernas lärmiljö måste man börja med att förändra lärarnas. Vill jag att digitala verktyg ska vara naturliga redskap för lärande, vill jag att sociala medier ska användas i undervisningen, vill jag att eleverna ska få uppleva ett meningsfullt och lustfyllt lärande då måste jag som skolledare visa vägen.

Kanske är det så att man genom modet att visa på sin egen ofullkomlighet får de flesta av de änsliga motståndarna med sig.Jag spelar in knasiga och fnissiga filmer inför ”flippade” konferenser. Jag gör skruvade ”Vokis” för att hälsa elever och lärare välkomna till skolan. Fullständigt oseriöst kan man tycka men jag bjuder på det för jag vill att alla ska våga, att alla ska lyckas. Att lära kan vara glädje och lust, digitala verktyg gör det hela så mycket enklare.

Twitter gör att jag kan ha kontakt med lärare, skolledare och andra människor som kompetensutvecklar mig, funderar ihop med mig och ger mig stöd att våga tro på mig själv när det är lite tufft. På twitter får jag genast reda på det som händer och sker i omvärlden inte bara i skolan. På vår Facebooksida får vi  snabb respons från elever, vi kan lägga upp information men också visa på allt kul som händer.

Vårt digitala system för Individuella utvecklingsplaner gör att jag snabbt får en bild av resultat och måluppfyllelse, kvalitet på pedagogiska planeringar och omdömen, jag har utvecklingsplaner och planeringar för mina medarbetare digitalt. Jag kan återkoppla och ge feedback på medarbetares undervisning och deras reflektioner snabbt och enkelt.

Jag bloggar för att reflektera och för att sätta ord på tankar men också för att göra min röst hörd om allt det bra och allt det viktiga i vår svenska skola. En verksamhet som jag brinner för och som engagerar mig.

Digital teknik och sociala medier tar inte tid, de ger så mycket mer…
Jag önskar bara att fler skulle upptäcka möjligheterna…

 

Att vara förberedd

Här är några av alla de spännande frågeställningar och tankar som uppstod när vi hade vår första ”flippade konferens”

Ämnet var ”Bedömning för lärande”,  som förberedelse hade alla tittat på film (inte egenproducerad den här gången men det kommer) och läst ett kapitel ur Christians Lundahls bok ”Bedömning för lärande”. Mindre förläsande och mer fokus på mötet mellan människor är den stora fördelen med att ”flippade konferenser”.

Varför rektor?

Varför rektor? Jo för att det första på morgonen efter ett par dagar på konferensen Framtidens läromedel möts jag av det här i mailboxen:

”jag dikt.
vinden blåser.
himlen är blå.
rumden dåftar himel blå.
alt är nästan himel blå”
helsningar E
Blir alldeles varm i hjärtat och tänker att det är värt varenda minut jag lägger ner på att försöka göra grym skola. Våra elever är alldeles för viktiga för att gör något halvdant. De behöver och förtjänar bara det bästa!

Tänk utanför boxen, håll dig innanför ramarna

Har fått i uppdrag att tillsammans med en kollega prata om ”inspirerande ledarskap” inför ett gäng som är nyfikna på uppdraget att vara rektor. Vid förfrågan var första tanken naturligtvis men hur tänkte de nu? Jag???
Andra tanken var nog mer hmm, tja, kanske… jag är inspirerad och jag är ju motiverad, alltid kan man bidra med nåt… 

Nu börjar tillfället närma sig och gemensam planering med kollegan är inplanerad inom alldeles på tok för snar tid, hade ju tänkt att vara lite förberedd.  Vid sådana här tillfällen far tiden förbi snabbare innan man hinner bokstavera planering.

Att prata om drivkrafter, motivation och inspiration ihop med ledarskap… det är inte sockerdricka eller kanske är det just det som det är?!?

Att vara rektor innebär att man har många ramar att förhålla sig till. Skolan är starkt reglerad och styrd av lagar, förordningar, regelverk och inte minst ekonomi från såväl stat som kommun. Frågan är om regelverket har en hämmande effekt eller om det skapar trygghet. Att om man är kunnig och trygg i uppdraget så ger det i sig en stor frihet.

En av mina drivkraft är att tänka försöka tänka utanför boxen, att utmana sig själv, sin verksamhet, traditioner och kulturer, men kunna hålla sig inom ramarna. Allt blir så mycket enklare när man har på sig sina möjlighetsglasögon och ser det man kan göra. Kanske är det en av de sakerna som är värda att berätta för de nyfikna… att det mesta går och att vägen till arbetet blir enklare om man gör bestämmer sig för det.